logo Global Business Card VIP

AIA VIỆT NAM SẺ CHIA CÙNG CỘNG ĐỒNG

Đăng bởi Ngọc Cẩn vào lúc 04/11/2021

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước đã từng bước được kiểm soát, nhưng nhìn chung vẫn diễn biến rất phức tạp. Với mong muốn được chung tay đồng hành cùng cả nước vượt qua cuộc chiến chống Covid-19 đầy cam go này, từ ngày 28/10/2021 Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) (“AIA Việt Nam”) triển khai Chương trình AIA Việt Nam Sẻ Chia Cùng Cộng Đồng đến toàn thể người dân Việt Nam (“Chương trình”).

Đăng ký tham gia Chương trình thành công căn cứ theo các điều khoản thể lệ Chương trình (“Thể lệ Chương trình”) Người tham gia sẽ được AIA Việt Nam hỗ trợ một khoản tài chính trị giá 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng (“Khoản hỗ trợ”) trong trường hợp Người tham gia không may tử vong do virus SARS-CoV-2(1).

(1) Được xác định dựa trên thông tin tại hệ thống quản lý cách ly và người bệnh Covid-19 hoặc bất kỳ hệ thống nào khác được xây dựng và vận hành bởi chính quyền địa phương hoặc Chính phủ

I - ĐỊA BÀN ÁP DỤNG:

 • Toàn lãnh thổ Việt Nam.

II - THỜI HẠN ĐĂNG KÝ VÀ HIỆU LỰC CỦA KHOẢN HỖ TRỢ:

 • Việc đăng ký tham gia Chương trình được diễn ra trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ ngày 28/10/2021 đến hết ngày 30/11/2021.
 • Khoản hỗ trợ có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày Người tham gia Chương trình đăng ký thành công. Thời điểm đăng ký thành công được căn cứ trên Giấy Chứng Nhận Tham Gia Chương Trình phát hành bởi AIA Việt Nam (“Giấy chứng nhận").

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Công dân có quốc tịch Việt Nam, từ 18 đến 55 tuổi, được 01 (một) lần đăng ký tham gia Chương trình trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện trong thời gian triển khai theo quy định tại Mục 2 Thể lệ Chương trình khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

 • Đang cư trú tại Việt Nam tại thời điểm đăng ký tham gia Chương trình; và
 • Không bị chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 hoặc không đang điều trị do dương tính với virus SARS-CoV-2 tại thời điểm đăng ký tham gia Chương trình(2).

(2) Được xác định dựa trên thông tin tại hệ thống quản lý cách ly và người bệnh Covid-19 hoặc bất kỳ hệ thống nào khác được xây dựng và vận hành bởi chính quyền địa phương hoặc Chính phủ

THỦ TỤC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

 • Người tham gia cung cấp, kê khai đầy đủ và trung thực thông tin tại Phiếu cung cấp thông tin được cung cấp bởi AIA Việt Nam tại website www.aia.com.vn hoặc trang đích (landing page) của chương trình (“Phiếu cung cấp thông tin”)
 • Trường hợp Người tham gia đáp ứng tất cả các điều kiện theo quy định tại mục 3 Thể Lệ Chương trình này sẽ nhận được Giấy chứng nhận qua email đã đăng ký tham gia Chương trình. Giấy chứng nhận là tài liệu duy nhất xác nhận các thông tin của Người tham gia và Người thụ hưởng, cũng như các thông tin về ngày hiệu lực và ngày kết thúc.

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ NHẬN KHOẢN HỖ TRỢ

 • Tất cả các yêu cầu thanh toán Khoản hỗ trợ được xem là hợp lệ, nếu:
  • AIA Việt Nam nhận được yêu cầu thanh toán Khoản hỗ trợ trong vòng 30 (ba mươi) ngày tính từ ngày Người tham gia tử vong do virus SARS-CoV-2; và
  • AIA Việt Nam nhận đầy đủ các tài liệu sau:
   • Giấy trích lục khai tử và Hồ sơ y khoa chứng minh Người tham gia đã tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2;
   • Thông tin tài khoản/ngân hàng nhận thanh toán của Người thụ hưởng.
 • Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, AIA Việt Nam sẽ thanh toán Khoản hỗ trợ cho Người thụ hưởng theo thông tin đăng ký tại AIA Việt Nam nhận được tại hồ sơ yêu cầu thanh toán. Trường hợp Người thụ hưởng đã tử vong trước thời điểm AIA Việt Nam thanh toán Khoản hỗ trợ, thì Khoản hỗ trợ được thanh toán cho những người thừa kế hợp pháp của Người thụ hưởng.

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG KHÁC

 • Trong trường hợp Người tham gia đang là khách hàng tại AIA Việt Nam, thì việc nhận thanh toán Khoản hỗ trợ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền lợi nào phát sinh từ (các) Hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực của Người tham gia tại AIA Việt Nam.
 • Người tham gia đồng ý cho phép AIA Việt Nam được quyền thu thập, phân tích, sử dụng, xử lý, lưu trữ và/hoặc cung cấp các thông tin, hình ảnh, tranh ảnh và/hoặc thông tin cá nhân, bao gồm cả thông tin cá nhân nhạy cảm của Người tham gia và Người thụ hưởng mà AIA Việt Nam có được, nhận được hoặc đang nắm giữ cho bất kỳ một đối tác thứ ba nào ở trong nước hoặc ngoài nước mà không cần phải thông báo trước, nhằm phục vụ cho mục đích quản lý, thống kê, tiến hành thanh toán Khoản hỗ trợ, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của AIA Việt Nam, bao gồm cả việc tiến hành bất kỳ hoặc tất cả các cuộc khảo sát hoặc các hoạt động tiếp thị và/hoặc các chiến dịch quảng cáo cần thiết, mà không phải xin chấp thuận của Người tham gia và/hoặc Người thụ hưởng.
 • Người tham gia có nghĩa vụ cung cấp chính xác số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (“Email”) và địa chỉ liên hệ cho AIA Việt Nam. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp Người tham gia không nhận được tin nhắn, thông báo do không cung cấp hoặc cung cấp sai/nhầm lẫn số điện thoại/Email.
 • Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng như sự thay đổi trong các chính sách điều hành phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nên Thể lệ Chương trình này có thể thay đổi tại từng thời kỳ theo toàn quyền quyết định của AIA Việt Nam.
 • Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc theo yêu cầu thành văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì bất kỳ lý do nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam hay không phải do lỗi của AIA Việt Nam mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch hoặc nhằm bảo vệ tính công bằng khi triển khai Chương trình, AIA Việt Nam được quyền đơn phương bãi bỏ, chấm dứt trước hạn hoặc thay đổi một phần hoặc toàn bộ Chương trình. AIA Việt Nam cũng có quyền mà không cần thông báo trước việc loại bỏ khỏi Chương trình bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong bất kỳ trường hợp nào có liên quan đến việc mà theo nhận định của AIA Việt Nam là nhằm mục đích lạm dụng, phá hoại hay gian lận khi tham gia Chương trình.
 • Người tham gia đồng ý (i) tham gia Chương trình một cách tự nguyện và (ii) từ bỏ các quyền khiếu nại, tố cáo và/hoặc kiện tụng liên quan đến Chương trình. 
 • Đây là Khoản hỗ trợ dành cho cộng đồng với toàn bộ kinh phí được trích từ ngân sách của AIA Việt Nam, không phải là một chương trình khuyến mại. Chương trình này cũng không phải là một sản phẩm bảo hiểm hay thuộc đặc tính của bất kỳ sản phẩm bảo hiểm nào của AIA Việt Nam.

HỎI ĐÁP

1.  Ai có thể tham gia chương trình “AIA Việt Nam Sẻ Chia Cùng Cộng Đồng” này?

 • Công dân có quốc tịch Việt Nam
 • Từ 18 đến 55 tuổi
 • Đang cư trú tại Việt Nam
 • Không bị chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 hoặc không đang điều trị do dương tính với virus SARS-CoV-2 tại thời điểm đăng ký tham gia Chương trình

2.  Làm thế nào để đăng ký chương trình này và thời gian diễn ra là bao lâu?

Người tham gia cung cấp, kê khai đầy đủ và trung thực thông tin tại Phiếu cung cấp thông tin được cung cấp bởi AIA Việt Nam. Thời gian đăng ký đến hết ngày 30/11/2021.

3.  Cách nhận biết việc đăng ký chương trình thành công?

Bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận được AIA gửi về email mà bạn đã đăng ký tham gia chương trình trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm đăng ký thành công. Giấy chứng nhận này có thể dùng làm bằng chứng cho việc tham gia chương trình thành công của bạn, bao gồm các thông tin về  hiệu lực và ngày hết hạn. 

4.  Loại lợi ích nào mà Chương trình AIA Việt Nam Sẻ Chia Cùng Cộng Đồng cung cấp cho tôi?

Đây là một khoản hỗ trợ khi Người tham gia không may tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong trường hợp không may qua đời do nhiễm virus SARS-CoV-2 trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký, người thụ hưởng được bạn chỉ định sẽ nhận được 20.000.000 VNĐ (hai mươi triệu đồng). Nếu bạn đã có tham gia (các) hợp đồng bảo hiểm tại AIA, thì khoản hỗ trợ này sẽ không khấu trừ vào bất kỳ quyền lợi bảo hiểm của các hợp đồng đó.

5.  Tôi có thể thay đổi người thụ hưởng của mình cho chương trình này sau khi đăng ký không?

Người tham gia chỉ được đăng ký người thụ hưởng một lần khi tham gia chương trình. Sau khi hoàn tất đăng ký, bạn không thể thay đổi người thụ hưởng.

6. Làm thế nào để có thể nộp yêu cầu bồi thường?

Người nhận hỗ trợ tài chính cần bổ sung các tài liệu sau:

 1. Giấy trích lục khai tử
 2. Hồ sơ y khoa chứng minh Người tham gia đã tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2
 3. Thông tin tài khoản/ngân hàng nhận thanh toán của Người thụ hưởng 

Các hồ sơ trên phải được gửi về AIA trong vòng 30 (ba mươi) ngày tính từ ngày Người tham gia tử vong do virus SARS-CoV-2. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ nêu trên, AIA sẽ thực hiện thanh toán khoản hỗ trợ này trong vòng 10 ngày làm việc.

7.  Tôi có thể liên hệ với ai nếu tôi có thêm câu hỏi về Chương trình AIA Việt Nam Sẻ Chia Cùng Cộng Đồng?

Bạn sẽ được Chuyên viên tư vấn của AIA liên hệ để hỗ trợ hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia chương trình hoặc bạn có thể chủ động liên hệ với AIA qua hotline (028) 3812 2777 hoặc email vn.customer@aia.com.

8.  Tôi đang sinh sống/học tập/làm việc tại nước ngoài và đang chuẩn bị về Việt Nam. Vậy Tôi có được đăng ký chương trình?

Một trong những điều kiện để đăng ký tham gia Chương trình là bạn phải đang cư trú tại Việt Nam tại thời điểm đăng ký.

9.  Tôi đã từng nhận chẩn đoán dương tính với Covid-19 và hiện tại đã điều trị khỏi. Tôi có được tham gia chương trình này không?

Điều kiện để tham gia chương trình là bạn không bị chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 hoặc không đang điều trị do dương tính với virus SARS-CoV-2 tại thời điểm đăng ký tham gia Chương trình. Do đó, nếu đã điều trị khỏi tại thời điểm đăng ký thì bạn có thể tham gia chương trình.

10.  Tôi có thể hiểu chương trình này là chương trình khuyến mại hay là một sản phẩm bảo hiểm của AIA không?

Đây là Khoản hỗ trợ dành cho cộng đồng với toàn bộ kinh phí được trích từ ngân sách của AIA, không phải là một chương trình khuyến mại. Chương trình này cũng không phải là một sản phẩm bảo hiểm hay thuộc đặc tính của bất kỳ sản phẩm bảo hiểm nào của AIA Việt Nam.

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục