logo Global Business Card VIP

Bảo Hiểm Bổ Trợ Từ Bỏ Thu Phí

Viết đánh giá
Tình trạng: Sẵn sàng tư vấn
Sản phẩm uy tín

Bảo hiểm bổ trợ từ bỏ thu phí giúp bạn an tâm trong mọi hoàn cảnh. Tham gia sản phẩm “Bảo hiểm bổ trợ từ bỏ thu phí”là một cách bạn tối đa hóa sự an toàn của bản thân và gia đình.


Đặc điểm Sản phẩm

 • Bảo hiểm bổ trợ từ bỏ thu phí giúp bạn an tâm trong mọi hoàn cảnh.
 • Tham gia sản phẩm “Bảo hiểm bổ trợ từ bỏ thu phí”là một cách bạn tối đa hóa sự an toàn của bản thân và gia đình.

Quyền lợi bảo hiểm

Miễn đóng phí bảo hiểm

 • Nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Công ty sẽ miễn đóng phí tương lai cho hợp đồng bảo hiểm, bao gồm phí bảo hiểm của sản phẩm chính và các sản phẩm bổ trợ có thể được miễn đóng phí khác đi kèm.

Ví dụ quyền lợi sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ từ bỏ thu phí

 • Người được bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ từ bỏ thu phí là nam, 35 tuổi (đồng thời là Bên mua bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính).
 • Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ từ bỏ thu phí: bằng với tổng phí bảo hiểm của sản phẩm chính và các sản phẩm bổ trợ có thể được miễn đóng phí khác đi kèm, được giả định ở đây bằng 5 triệu đồng.
 • Thời hạn đóng phí (bằng với thời hạn hợp đồng của sản chính): 10 năm.
 • Phí bảo hiểm theo định kì năm là 174.000 VNĐ

Ghi chú:
Sản phẩm không có giá trị hoàn lại

 • Sản phẩm không bán kèm với hợp đồng chính có Người mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm là cùng một người
 • Sản phẩm bổ trợ “Bảo hiểm tai nạn cá nhân dành cho trẻ em Cathay” (Mã sản phẩm R02) sẽ không được từ bỏ thu phí và Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ từ bỏ thu phí sẽ không bao gồm phí bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này
 • Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, Công ty sẽ miễn thu phí cho sản phẩm chính, các sản phẩm phụ khác, nhưng khách hàng vẫn phải đóng phí cho Bảo hiểm tai nạn cá nhân dành cho trẻ em Cathay” để duy trì hiệu lực.
 • Khách hàng chỉ có thể mua sản phẩm này tại ngày hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm chính hay trong vòng ba mươi (30) ngày trước ngày kỷ niệm sắp đến của hợp đồng bảo hiểm chính với điều kiện thời hạn còn lại của hợp đồng bảo hiểm chính bằng với thời hạn của sản phẩm bổ trợ.

Điều kiện tham gia

Thời hạn đóng phí  bằng với thời hạn hợp đồng.
Thời hạn hợp đồng từ 6 đến 20 năm.
Tuổi tham gia bảo hiểm Từ 18 tuổi và tuổi tối đa kết thúc hợp đồng khi Người được bảo hiểm đạt 65 tuổi

Minh họa Quyền lợi

 

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục