logo Global Business Card VIP

Bảo hiểm Bồi thường Tai nạn Người lao động - Liberty

Viết đánh giá
Tình trạng: Chỉ còn 1 sản phẩm
Sản phẩm uy tín

Bảo hiểm Bồi thường Tai nạn Người lao động giúp doanh nghiệp thực hiện các trách nhiệm bồi thường cho người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động khi nhân viên mắc bệnh nghề nghiệp hoặc bị thương tật do tai nạn lao động thông qua việc hỗ trợ chi phí điều trị, lương trong thời gian điều trị và hỗ trợ tài chính cho trường hợp suy giảm khả năng lao động.


Trên cơ sở người được bảo hiểm tiến hành công việc kinh doanh như nêu trong bản tóm tắt hợp đồng bảo hiểm và cho mục đích tham gia bảo hiểm, đã gửi giấy yêu cầu bảo hiểm đến công ty TNHH bảo hiểm Liberty và giấy yêu cầu bảo hiểm này là cơ sở và được xem là một bộ phận cấu thành của hợp đồng bảo hiểm và người được bảo hiểm đã thanh toán hoặc đã đồng ý thanh toán phí bảo hiểm như ghi trên bản tóm tắt hợp đồng bảo hiểm cho việc bảo hiểm này.

Công ty bảo hiểm thỏa thuận rằng nếu người lao động trong sự thuê mướn lao động của người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn hay do bệnh nghề nghiệp gây ra trong thời hạn bảo hiểm phát sinh từ và trong quá trình thuê mướn lao động của người được bảo hiểm trong công việc kinh doanh. Công ty bảo hiểm sẽ căn cứ vào các điều kiện, điều khoản, điểm loại trừ, cam kết và số tiền bảo hiểm hay hạn mức trách nhiệm do người được bảo hiểm lựa chọn, bồi thường cho người được bảo hiểm toàn bộ số tiền mà người được bảo hiểm phải đền bù cho người lao động theo luật lao động của Việt Nam (23/06/1994) và cá sửa đổi bổ sung sau đó, và ngoài các khoản thanh toán nói trên, công ty bảo hiểm sẽ thanh toán thêm các phí tổn và các chi phí phát sinh bởi người được bảo hiểm với sự đồng ý bằng văn bản của công ty bảo hiểm trong việc bào chữa các khiếu nại cho các bồi thường như trên.

Quý khách yêu cầu báo phí bảo hiểm vui lòng liên hệ chuyên gia của chúng tôi.

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục