logo Global Business Card VIP

Bảo hiểm du lịch quốc tế - Bảo Hiểm Bảo Minh

Viết đánh giá
Tình trạng: Hết hàng
Sản phẩm uy tín

Du lịch làm cho các mối quan hệ của bạn với người thân, gia đình và bạn bè trở nên sâu đậm và gắn kết hơn. Đó sẽ là những kỳ nghỉ và chuyến đi mà chúng ta không bao giờ quên trong suốt cuộc đời mình. Những chuyến đi cùng gia đình và bạn bè sẽ tạo cơ hội góp nhặt thêm những kỷ niệm đẹp mang theo suốt cuộc đời bạn.

Bảo hiểm du lịch quốc tế - Bảo Minh sẽ giúp bạn tận hưởng niềm vui trọn vẹn bên những người thân yêu!


1. Đối tượng bảo hiểm:
 • Con người, tài sản.
2. Người được bảo hiểm

Công dân Việt Nam ra nước ngoài tham quan, nghỉ mát, thăm viếng bạn bè, bà con dự các hội nghị quốc tế, đại hội, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, làm việc theo các hình thức sau:

 • Tập thể đi thành đoàn có tổ chức và chương trình cụ thể đã định trước.
 • Cá nhân.
3. Phạm vi bảo hiểm

Tử vong do tai nạn;

 • Thương tật vĩnh viễn do tai nạn; Khi sử dụng phương tiện vận tải công cộng; Hỗ trợ chi phí học hành của trẻ em; Chi phí y tế do tai nạn và ốm đau, chi phí nha khoa do tai nạn; Trợ cấp tiền mặt khi nằm viện; Chi phí cho thân nhân đi thăm.
 • Chi phí đưa trẻ em hồi hương, vận chuyển khẩn cấp, vận chuyển hài cốt/mai táng, bảo lãnh thanh toán viện phí, thiệt hại hành lý và tư trang, hỗ trợ du lịch toàn cầu, hành lý bị tri hoãn, mất giấy tờ thông hành, cắt ngắn hay huỷ bỏ chuyến đi, lỡ nối chuyến, trách nhiệm cá nhân, bắt cóc và con tin, tổn thất tư gia vì hoả hoạn và trong trường hợp bị khủng bố.
4. Các loại trừ bảo hiểm
 • Loại trừ chung theo quy định.
 • Bệnh tật hay tổn thương có sẵn, bệnh mãn tính.
 • Nổi loạn, đình công, chiến tranh. Liên quan trực tiếp, gián tiếp tới hoạt động khủng bố.
 • Tác động của phản ứng hạt nhân hoặc nhiễm phòng xạ.
 • Tổn thất gián tiếp hoặc thệt hại mang tính hậu quả.
5. Quyền lợi người được bảo hiểm
 • Tùy theo trường hợp cụ thể Bảo Minh bồi thường chi phí cho người được bảo hiểm bị chết, thương tật, về hành lý và vật dụng riêng bị mất.
6. Thời hạn bảo hiểm
 • Từ ngày & thời điểm khởi hành tính từ điểm khởi hành quốc tế tại nước xuất hành và kết thúc vào thời điểm trở về nước xuất hành tại khu vực đến quốc tế hoặc vào lúc nửa đêm của ngày cuối cùng của hiệu lực bảo hiểm, tuỳ theo thời điểm nào sớm hơn sẽ được áp dụng.
Phí Bảo Hiểm
Biểu Phí Nhóm Đông Nam Á Châu Á Toàn cầu  
Cơ bản 1 Cơ bản 2 Cơ bản 1 Cơ bản 2 Cơ bản 1 Cơ bản 2
1 đến 3 ngày 2 4 3 5 3 6
4 đến 6 ngày 3 5 4 7 4 8
7 đến 10 ngày 3 7 5 9 5 10
11 đến 14 ngày 5 8 6 12 7 13
15  đến 18 ngày 5 10 7 14 8 15
19 đến 22 ngày 6 11 8 15 9 17
23 đến 27 ngày 7 14 10 19 11 21
28 đến 31 ngày 8 14 11 20 12 22
32 đến 45 ngày 8 16 12 23 13 25
46 đến 60 ngày 10 20 14 27 16 30
61 đến 90 ngày 11 21 15 29 17 32
91 đến 120 ngày 14 27 20 37 22 41
121 đến 150 ngày 18 34 25 48 28 53
151 đến 180 ngày 22 42 31 58 34 64
Một tuần kéo dài thêm 3 7 5 9 5 10
Một năm 29 55 40 76 44 84

2. Biểu phí cá nhân

Đơn vị tính: USD

Vùng Đông Nam Á (Asian) Cá Nhân
Phổ Thông Cao Cấp Thượng hạng
Cá Nhân Gia Đình Cá Nhân Gia Đình Cá Nhân Gia Đình
1 đến 3 ngày 6 11 11 21 16 30
4 đến 6 ngày 9 17 16 30 23 43
7 đến 10 ngày 11 21 20 37 28 53
11 đến 14 ngày 14 26 24 46 34 65
15  đến 18 ngày 16 31 28 53 41 78
19 đến 22 ngày 18 35 33 62 47 89
23 đến 27 ngày 22 42 39 74 57 107
28 đến 31 ngày 23 44 42 79 60 114
32 đến 45 ngày 27 51 48 91 69 131
46 đến 60 ngày 32 61 57 107 81 154
61 đến 90 ngày 34 65 61 116 88 167
91 đến 120 ngày 44 84 78 148 112 214
121 đến 150 ngày 57 107 100 190 144 274
151 đến 180 ngày 69 131 122 231 176 333
Một tuần kéo dài thêm 6 11 11 21 16 30
Một năm 90 170 159 301 229 435
Vùng Châu Á (Asia) Cá Nhân
Phổ Thông Cao Cấp Thượng hạng
Cá Nhân Gia Đình Cá Nhân Gia Đình Cá Nhân Gia Đình
1 đến 3 ngày 8 15 15 29 22 41
4 đến 6 ngày 13 24 22 41 32 60
7 đến 10 ngày 15 29 27 51 39 74
11 đến 14 ngày 19 36 33 63 48 91
15  đến 18 ngày 23 43 39 74 57 108
19 đến 22 ngày 25 48 45 86 65 123
23 đến 27 ngày 31 58 54 103 78 149
28 đến 31 ngày 32 62 58 109 83 157
32 đến 45 ngày 37 70 67 127 95 181
46 đến 60 ngày 44 84 78 149 113 214
61 đến 90 ngày 48 91 85 161 122 231
91 đến 120 ngày 61 116 108 205 156 296
121 đến 150 ngày 78 149 139 263 200 380
151 đến 180 ngày 95 181 168 320 243 462
Một tuần kéo dài thêm 8 15 15 29 22 41
Một năm 124 236 220 417 317 602
Quyền Lợi:
MỤC A: TAI NẠN CÁ NHÂN Nhóm Cá nhân
Cơ bản 1 Cơ bản 2 Phổ thông Cao cấp Thượng hạng
Quyền lợi 1: Tử vong do tai nạn 5.000 10.000 50.000 100.000 150.000

Quyền lợi 2: Thương tật vĩnh viễn

Chỉ bồi thường cho 6 thương tật vĩnh viễn đã được lựa chọn trong Quy tắc.

5.000 10.000 50.000 100.000 150.000

Quyền lợi 3: Gấp đôi số tiền bảo hiểm khi sử dụng phương tiện vận tải công cộng, áp dụng cho chương trình cao cấp và thượng hạng

Số tiền BH cho quyền lợi 1 sẽ gấp đôi nếu người được BH bị tai nạn dẫn đến tử vong khi đang sử dụng phương tiện vận tải công cộng chạy theo lịch trình cụ thể.

không áp dụng không áp dụng không áp dụng 200.000 300.000

Quyền lợi 4: Hỗ trợ chi phí học hành của trẻ em 

Là số tiền sẽ được trả cho mỗi người con hợp pháp trong giá thú dưới 18 tuổi, hoặc dưới 23 tuổi còn phụ thuộc đang theo học toàn thời gian tại một trường chính thức, khi người được bảo hiểm chính chết do tai nạn. (tối đa 4 người con, phải có tên trong hợp đồng bảo hiểm).

không có không có 500 500 2.500
MỤC B: CHI PHÍ Y TẾ Nhóm Cá nhân
Cơ bản 1 Cơ bản 2 Phổ thông Cao cấp Thượng hạng
Quyền lợi 5: Chi phí y tế cho tai nạn và ốm đau, chi phí nha khoa do tai nạn          

5.1 Chi phí điều trị nội trú

Áp dụng đối với các chi phí điều trị nằm viện, phẫu thuật, xe cứu thương và nhân viên y tế đi kèm, xét nghiệm, tiền thuốc, tiền phòng và tiền ăn trong bệnh viện.

5.000 10.000 50.000 70.000 100.000

5.2 Chi phí điều trị ngoại trú

Chi phí điều trị ngoại trú, bao gồm chi phí khám bệnh, thuốc kê theo đơn của bác sĩ điều trị, chụp X-quang, xét nghiệm theo chỉ định. Mức miễn thường có khấu trừ 50USD cho một lần điều trị.

không có không có 2.500 3.500 5.000

5.3 Chi phí phát sinh cho điều trị các biến chứng thai sản phải nằm viện 

Quyền lợi này loại trừ cho tất cả các hình thức sinh nở.

không có không có 5.000 7.000 10.000

5.4 Chi phí điều trị tiếp theo

Việc điều trị ở nước ngoài được đề nghị của bác sĩ có thể trở về điều trị tiếp ở Việt Nam.Chi phí điều trị tiếp theo trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn bảo hiểm được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

800 1.200 8.000 10.000 12.000

Quyền lợi 6: Trợ cấp tiền mặt khi nằm viện

Trả phụ cấp 50USD cho một ngày nằm viện ở nước ngoài.

không có không có 500 700 1.000
Quyền lợi 7: Chi phí cho thân nhân đi thăm
Chi phí đi lại (vé máy bay khứ hồi) thông qua công ty cứu trợ cho một người thân trong gia đình đi thăm khi người được bảo hiểm phải nằm viện trên 5 ngày và ở trong tình trạng nguy kịch và không có người thân nào trong gia đình có mặt để chăm sóc.
không có không có 3.500 5.000 7.000

Quyền lợi 8: Đưa trẻ em đi kèm hồi hương

Khi người được bảo hiểm bị tổn thương nghiêm trọng hoặc chết, thông qua công ty nứu trợ sẽ thu xếp chi phí đi lại và ăn ở cần thiết phát sinh thêm cho một trẻ em dưới 14 tuổi đi kèm để đưa trẻ em đó về Việt Nam hoặc quê hương.

không có không có 3.500 5.000 7.000
MỤC C: TRỢ CỨU Y TẾ Nhóm Cá nhân
Cơ bản 1 Cơ bản 2 Phổ thông Cao cấp Thượng hạng
Quyền lợi 9: Vận chuyển khẩn cấp
Trong trường hợp “khẩn cấp” cho người được bảo hiểm tới cơ sở y tế gần nhất có khả năng cung cấp dịch vụ y tế thích hợp
5.000 10.000 50.000 70.000 100.000
Quyền lợi 10: Hồi hương

Chi phí đưa người được bảo hiểm về Việt Nam hoặc quê hương (bao gồm cả chi phí cho thiết bị y tế di động và nhân viên y tế đi kèm) trong trường hợp cần thiết về phương diện y khoa.

5.000 10.000 50.000 70.000 100.000
Quyền lợi 11: Vận chuyển hài cốt/mai táng
Vận chuyển hài cốt của người được bảo biểm về Việt Nam hoặc quê hương hoặc mai táng ngay tại nơi mất khi có yêu cầu.
5.000 10.000 50.000 70.000 100.000
Quyền lợi 12: Bảo lãnh thanh toán viện phí

Bảo lãnh thanh toán viện phí trực tiếp cho bệnh viện trong trường hợp nằm viện do nguyên nhân đã được bảo hiểm.

bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm
MỤC D: HỖ TRỢ DU LỊCH Nhóm Cá nhân
Cơ bản 1 Cơ bản 2 Phổ thông Cao cấp Thượng hạng
Quyền lợi 13: Thiệt hại hành lý và tư trang
Mất mát hay hỏng hành lý và tư trang do bị tai nạn, cướp, trộm cắp hay do vận chuyển nhầm. Giới hạn cho một hạng mục là 250 USD.
500 1.000 1.000 1.500 2.500

Quyền lợi 14: Hỗ trợ du lịch toàn cầu
a. Tư vấn, chỉ dẫn về dịch vụ y tế.
b. Trợ giúp đối với việc nhập viện.
c. Vận chuyển y tế cấp cứu, đưa thi hài về nước.
d. Trợ giúp về dịch vụ hành lý.
e. Trợ giúp về dịch vụ pháp lý.

f. Trợ giúp thu xếp vé khẩn cấp.

bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm
Quyền lợi 15: Hành lý bị trì hoãn
Chi phí mua gấp các vật dụng thiết yếu cho vệ sinh cá nhân và quần áo vì lý do hành lý bị trì hoãn.
không có không có 400 550 800
Quyền lợi 16: Mất giấy tờ thông hành
Chi phí xin cấp lại hộ chiếu, visa, vé máy bay đã bị mất cùng chi phí đi lại và ăn ở phát sinh do việc xin cấp lại các giấy tờ đó. Giới hạn bồi thường tối đa một ngày là 10% của mức bảo hiểm cho quyền lợi này.
không có không có 1.500 2.000 3.000
Quyền lợi 17: Cắt ngắn hay hủy bỏ chuyến đi

Tiền đặt cọc không được hoàn lại cho chuyến đi và chi phí đi lại tăng lên vì cắt ngắn hay hủy chuyến do người được bảo hiểm bị chết, ốm đau thương tật nghiêm trọng, phải ra làm chứng hay hầu toà hoặc được cách ly để kiểm dịch.

không có không có 4.500 6.000 9.500
Quyền lợi 18: Lỡ nối chuyến do lịch trình
Thanh toán 100 USD cho mỗi 6 tiếng liên tục bị lỡ nối chuyến có trong lịch trình do lỗi hàng không. 
không có không có 200 200 200
Quyền lợi 19: Trách nhiệm cá nhân
Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm đối với thiệt hại thân thể hay tài sản của bên thứ ba gây ra do lỗi bất cẩn của Người được bảo hiểm.
(Quyền lợi bảo hiểm này không áp dụng cho việc người được bảo hiểm sử dụng hay thuê phương tiện có động cơ.)
không có không có 50.000 70.000 100.000
Quyền lợi 20: Bắt cóc và con tin
Thanh toán 150 USD cho mỗi 24 tiếng người được bảo hiểm bị bắt cóc làm con tin xảy ra trong chuyến đi nước ngoài.
không có không có 2.000 3.000 5.000
Quyền lợi 21: Hỗ trợ tổn thất tư gia vì hỏa hoạn

Thanh toán cho các tổn thất hoặc thiệt hại đến tài sản trong gia đình khi không có người ở hoặc trông coi gây ra bởi hỏa hoạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.

không có không có 1.000 3.000 5.000
Quyền lợi 22: Bảo hiểm trong trường hợp bị khủng bố

Toàn bộ các quyền lợi từ 1-20 của chương trình bảo hiểm đều được áp dụng khi chúng xảy ra bởi các hành động khủng bố khi người được bảo hiểm ở nước ngoài.

bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm bao gồm
Bồi Thường:
 • Hồ sơ khiếu nại phải được gửi kèm đầy đủ bằng chứng theo yêu cầu của Bảo Minh trong trường hợp tử vong, ốm đau, thương tật hay thiệt hại dẫn đến phát sinh khiếu nại theo đơn bảo hiểm này và người được bảo hiểm khi có yêu cầu của Bảo Minh phải bằng chi phí của mình cung cấp toàn bộ thông tin cần thiết cho việc giải quyết bồi thường.
 • Các chứng từ khiếu nại bằng tiếng nước ngoài khi gửi đến Bảo Minh phải được dịch sang tiếng Việt và đảm bảo tính pháp lý. Chi phí dịch chứng từ này do người được bảo hiểm chịu chi phí

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục