logo Global Business Card VIP

Bảo hiểm học sinh sinh viên - Bảo hiểm BIC

Viết đánh giá
Tình trạng: Hết hàng
Sản phẩm uy tín

Bảo hiểm học sinh, sinh viên là một loại hình bảo hiểm tự nguyện với chi phí mua bảo hiểm rất nhỏ, nhưng lợi ích mà nó mang lại rất thiết thực. Việc tham gia bảo hiểm này nhằm bù đắp kịp thời hậu quả do tai nạn bất ngờ, ốm đau bệnh tật xảy ra với học sinh, hỗ trợ cho gia đình khắc phục khó khăn và sớm cho con em mình trở lại học tập bình thường. Hãy chọn mua để tính mạng và sức khoẻ của con em mình luôn được bảo vệ một cách tốt nhất.


Bảo hiểm học sinh sinh viên: Ươm mầm thế hệ tương lai phát triển toàn diện cùng bảo hiểm học sinh sinh viên của BIC.
1. Đối tượng được bảo hiểm: Học sinh, sinh viên đang theo học các trường: mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề.
2. Các quyền lợi bảo hiểm:
2.1 Bảo hiểm toàn diện học sinh:

a. Điều kiện bảo hiểm A: Tử vong do ốm đau, bệnh tật: BIC chi trả 100% số tiền bảo hiểm của quyền lợi này.

b. Điều kiện bảo hiểm B: Tử vong hoặc thương tật thân thể do tai nạn:

  • Trường hợp Người được bảo hiểm chết thuộc phạm vi bảo hiểm, Công ty bảo hiểm sẽ trả 100% số tiền bảo hiểm của quyền lợi này.
  • Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Công ty bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật của Công ty bảo hiểm.
  • Trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm đã được trả tiền bảo hiểm, trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn Người được bảo hiểm bị chết do chính hậu quả của tai nạn đó, Công ty bảo hiểm sẽ trả phần chênh giữa số tiền bảo hiểm ghi trên Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả cho tai nạn trước đó. Hoặc trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn mức độ thương tật trầm trọng hơn Công ty bảo hiểm sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền tương ứng theo tỷ lệ thương tật mới so với số tiền đã trả cho tai nạn trước đó.

c. Điều kiện bảo hiểm C: Bảo hiểm cho trường hợp phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật: BIC chi trả theo bảng tỷ lệ phẫu thuật hiện hành.

d. Điều kiện bảo hiểm D: Nằm viện do ốm đau, bệnh tật, thương tật thân thể do tai nạn: BIC chi trả trợ cấp nằm viện mỗi ngày 0,3% số tiền bảo hiểm, không quá 60 ngày/năm.

2.2 Bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh 24 giờ:
  • Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết do tai nạn: BIC sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.
  • Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn: BIC sẽ trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo hiểm nêu trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật của Công ty bảo hiểm.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục