logo Global Business Card VIP

Chubb Life - Bảo hiểm Tử Kỳ Thời hạn 10/15/20 Năm - 2010

Viết đánh giá
Tình trạng: Hết hàng
Sản phẩm uy tín

Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 10/15/20 năm – 2010 là một giải pháp tuyệt vời cho Quý khách mong muốn nhận được sự bảo vệ tài chính cần thiết và linh hoạt phù hợp với nhu cầu của bản thân và gia đình tại từng thời điểm.


Nếu Quý khách là trụ cột gia đình có nhu cầu bảo vệ tài chính trước mọi bất trắc của cuộc sống; hoặc Quý khách mong muốn thể hiện tình yêu thương và trách nhiệm đối với người thân thì đây là một Sản phẩm Bảo hiểm Quý khách không thể bỏ qua.

Tham gia Sản phẩm này, Quý khách sẽ hoàn toàn an tâm vì nhận được sự bảo vệ cần thiết với một mức phí hợp lý và ổn định trong suốt thời hạn hợp đồng.

Quyền lợi chung

Quyền lợi Bảo Hiểm
  • Quyền lợi trong trường hợp Người được Bảo hiểm tử vong Chubb Life sẽ chi trả 100% Mệnh giá Sản phẩm trong trường hợp Người được Bảo hiểm bị tử vong.
  • Quyền lợi miễn thẩm định sức khỏe khi chuyển đổi sản phẩm
Được yêu cầu Chubb Life chuyển đổi sang một hợp đồng bảo hiểm cho sản phẩm bảo hiểm nhân thọ khác không phải là bảo hiểm tử kỳ mà không cần thẩm định lại sức khỏe trong thời gian Người được Bảo hiểm chưa đến 60 tuổi.
Ai có thể tham gia
Tuổi tham gia Bảo hiểm Từ 18 đến 65 tuổi
Thời hạn hợp đồng Bảo hiểm Tử kỳ - Thời hạn 10 năm 2010: 10 năm kể từ ngày hiệu lực Hợp đồng
Bảo hiểm Tử kỳ - Thời hạn 15 năm 2010: 15 năm kể từ ngày hiệu lực Hợp đồng
Bảo hiểm Tử kỳ - Thời hạn 20 năm 2010: 20 năm kể từ ngày hiệu lực Hợp đồng
Phí Bảo hiểm Quý khách cần đóng phí đúng hạn để duy trì hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm. 
Định kỳ đóng phí Hàng năm, hàng nửa năm và hàng quý
Thời hạn đóng phí Bằng thời hạn hợp đồng
  • Đây là sản phẩm bảo hiểm chính
  • Bảo hiểm này không tham gia chia lãi và không có Giá trị hoàn lại
  • Các sản phẩm bảo hiểm bổ sung có thể đính kèm: Bảo hiểm Tử vong do tai nạn, Bảo hiểm tử vong và tàn tật do tai nạn, Bảo hiểm Hỗ trợ nằm viện và Bảo hiểm Miễn đóng phí do bệnh nan y

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục