logo Global Business Card VIP

Chubb Life Bảo hiểm tiết kiệm - Kế hoạch tài chính dài hạn 20 năm

Viết đánh giá
Tình trạng: Hết hàng
Sản phẩm uy tín

Với mục tiêu đồng hành cùng các Khách hàng vượt qua những rủi ro trong cuộc sống, Chubb Life luôn không ngừng sáng tạo và phát triển danh mục sản phẩm đa dạng, mang lại sự bảo vệ toàn diện cho Khách Hàng ở mọi lứa tuổi và tại mỗi giai đoạn trong cuộc sống.


Nhóm sản phẩm Kế hoạch Tài chính dài hạn 20 năm được thiết kế nhằm đáp ứng tối ưu hơn nữa những nhu cầu được bảo vệ của Khách hàng cùng mong muốn tiếp tục duy trì mức sống cao cho những người thân yêu khi bản thân gặp chuyện không may. Khi tham gia Kế hoạch Tài chính dài hạn 20 năm, Khách hàng sẽ nhận được sự bảo vệ tài chính toàn diện với nhiều quyền lợi ưu việt hơn hẳn.

Quyền lợi chung

Ưu điểm nổi bật
 • Với thời hạn đóng phí ngắn và cách đóng phí linh hoạt, khách hàng sẽ được bảo vệ với Mệnh giá Bảo hiểm cao trong suốt 20 năm.
 • Hợp đồng Bảo hiểm được đảm bảo có hiệu lực ngay cả khi Giá trị Tài khoản nhỏ hơn 0.
 • Khách hàng sẽ nhận được thêm Quyền lợi thưởng đặc biệt nếu chưa nhận được quyền lợi bảo hiểm nào trước ngày đáo hạn.
 • Khách hàng có thể đóng thêm phí theo khả năng tài chính để nhận được Quyền lợi đáo hạn cao.
 • Khách hàng sẽ được bảo vệ ngay từ khi mới chào đời.

(*) Tuổi tối thiểu của Người được Bảo hiểm tham gia Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn là đủ 4 tuổi trở lên

1. Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản *

 • Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản hoặc Giá trị Tài khoản Hợp đồng tính đến ngày tử vong của Người được Bảo hiểm, giá trị nào lớn hơn sẽ được áp dụng.

* Nếu Sự kiện Bảo hiểm xảy ra khi Người được Bảo hiểm chưa đạt 4 tuổi, Số tiền Bảo hiểm sẽ giới hạn theo quy định trong Hợp đồng Bảo hiểm.

2. Các Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng

A - Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng:

Trường hợp Người được Bảo hiểm tử vong do tai nạn:

 • Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm lên đến 03 lần Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Gia tăng này tùy thuộc vào tình huống tai nạn.

Trường hợp Người được Bảo hiểm bị chấn thương do tai nạn:

Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm (*) nếu Người được Bảo hiểm bị chấn thương do tai nạn dẫn đến:

 • Bỏng
 • Tàn tật

Chấn thương nội tạng; chấn thương xương khớp; tàn tật mở rộng (chỉ áp dụng khi Người được Bảo hiểm đạt từ 18 tuổi trở lên)

* Tỷ lệ phần trăm của Mệnh giá Bảo hiểm của quyền lợi này được chi trả theo mức cụ thể quy định trong Hợp đồng Bảo hiểm.

B - Quyền lợi Bảo hiểm Thương tật Toàn bộ và Vĩnh viễn:

 • Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi  Bảo hiểm Gia tăng này nếu Người được Bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

C - Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh nan y:

 • Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng này nếu Người được Bảo hiểm được Bác sĩ chẩn đoán mắc phải một trong các Bệnh Nan Y (35 bệnh cho Người được Bảo hiểm dưới 18 tuổi và 40 bệnh cho Người được Bảo hiểm từ 18 tuổi trở lên).

*Nếu Sự kiện Bảo hiểm xảy ra khi Người được Bảo hiểm chưa đạt 4 tuổi, Số tiền Bảo hiểm sẽ giới hạn theo quy định trong Hợp đồng Bảo hiểm.

Quyền lợi khi Hợp đồng Bảo hiểm Đáo hạn

 • Chubb Life sẽ chi trả Giá trị Tài khoản Hợp đồng khi Hợp đồng Bảo hiểm đáo hạn.

Quyền lợi Tạm ứng từ Giá trị Hoàn lại

 • Khách hàng được quyền tạm ứng đến 80% Giá trị Hoàn lại của Hợp đồng Bảo hiểm.
Các quyền lợi đặc biệt khác
 • Quyền lợi đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng: Hợp đồng Bảo hiểm được đảm bảo duy trì hiệu lực ngay cả khi Giá trị Tài khoản Hợp đồng nhỏ hơn 0 đồng.
 • Quyền lợi Thưởng đặc biệt: Chubb Life sẽ chi trả thêm một khoản thưởng đặc biệt bằng 50% tổng Phí bảo hiểm rủi ro đã khấu trừ của các quyền lợi bảo hiểm còn hiệu lực đến ngày đáo hạn hợp đồng.
Ai có thể tham gia
Thời hạn bảo hiểm 20 năm
Tuổi tham gia bảo hiểm

Tuổi tối thiểu: 1 tháng tuổi (*)

Tuổi tối đa: 45 tuổi

Phí bảo hiểm
Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm - Đóng phí một lần Bên mua Bảo hiểm chỉ phải đóng Phí Bảo hiểm cơ bản một lần duy nhất vào lúc tham gia bảo hiểm.
Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm - Đóng phí 3 năm Bên mua Bảo hiểm chỉ phải đóng Phí Bảo hiểm cơ bản trong 3 năm hợp đồng đầu tiên.
Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm - Đóng phí 5 năm Bên mua Bảo hiểm chỉ phải đóng Phí Bảo hiểm cơ bản trong 5 năm hợp đồng đầu tiên.
* Tùy thuộc vào điều kiện tài chính, khách hàng có quyền chủ động đóng thêm phí bảo hiểm vào bất cứ thời điểm nào trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm đang có hiệu lực để nhận được Quyền lợi đáo hạn cao.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục