logo Global Business Card VIP

Chubb Life - Kế hoạch Tài chính trọn đời - Quyền lợi toàn diện 2013

Viết đánh giá
Tình trạng: Hết hàng
Sản phẩm uy tín

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện 2013 là lựa chọn hoàn hảo cho mọi Khách hàng đang có nhu cầu được bảo vệ tài chính, đồng thời muốn có thêm một khoản ngân sách dự phòng để sử dụng khi cần thiết.


“Tối ưu lợi ích của Khách hàng” là mục tiêu hàng đầu mà Chubb Life luôn hướng đến trong quá trình hoạt động của mình. Chúng tôi không ngừng nỗ lực nghiên cứu, sáng tạo những sản phẩm thích nghi nhất với nhu cầu và khả năng của nhiều đối tượng Khách hàng khác nhau. Sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện 2013 được phát triển và ra đời trong nỗ lực đó.

Quyền lợi sản phẩm

Lý do lựa chọn Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện 2013
 • Quyền lợi hưu trí định kỳ giúp bạn độc lập về tài chính với nguồn thu nhập đều đặn khi về hưu. 
 • Bảo vệ trong suốt thời gian tích lũy
 • Đầu tư an toàn và hiệu quả với Quỹ hưu trí tự nguyện. 
 • Chủ động lập kế hoạch tiết kiệm linh hoạt theo cách của bạn. 
 • Ưu đãi giảm thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân lên đến 12 triệu đồng/ năm
Những ưu điểm nổi bật

Giải pháp trọn gói: Một Hợp đồng – Một Tài khoản - nhiều Quyền lợi Bảo hiểm.

 • Ngoài Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản, khách hàng còn có thể tham gia nhiều Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng để có sự bảo vệ toàn diện chỉ trong một Hợp đồng Bảo hiểm.
 • Tất cả Quyền lợi Bảo hiểm đã tham gia được duy trì hiệu lực cho đến khi đồng tiền cuối cùng trong Giá trị Tài khoản Hợp đồng được sử dụng hết.
 • Bảo vệ toàn diện không chỉ bản thân khách hàng mà cả những người thân yêu trong gia đình, đảm bảo con đường giáo dục của con trẻ với các Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng.
 • Mức phí cạnh tranh – Kế hoạch đóng phí tùy thuộc vào khả năng và nhu cầu tại từng thời điểm của khách hàng.
 • Cùng một mức phí khách hàng có thể nhận được sự bảo vệ cao hơn, quyền lợi nhiều hơn.
 • Phí Bảo hiểm rủi ro cho các Quyền lợi Bảo hiểm được khấu trừ từ Giá trị Tài khoản Hợp đồng.
 • Khách hàng được chủ động lựa chọn, bổ sung hay hủy bỏ các Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng tùy theo nhu cầu bảo hiểm trong từng giai đoạn của cuộc sống.

Đầu tư hiệu quả - Tài chính minh bạch 

 • Toàn bộ Phí bảo hiểm sau khi khấu trừ các khoản phí theo quy định sẽ được đầu tư sinh lợi theo chính sách của Chubb Life. Lãi suất đầu tư không thấp hơn lãi suất cam kết. Lợi nhuận đầu tư được tích lũy trong Giá trị Tài khoản Hợp đồng của khách hàng.
 • Lãi suất áp dụng tính lãi cho Giá trị Tài khoản Hợp đồng được công bố rộng rãi.

Đầu tư hiệu quả - Tài chính minh bạch 

 • Toàn bộ Phí bảo hiểm sau khi khấu trừ các khoản phí theo quy định sẽ được đầu tư sinh lợi theo chính sách của Chubb Life. Lãi suất đầu tư không thấp hơn lãi suất cam kết. Lợi nhuận đầu tư được tích lũy trong Giá trị Tài khoản Hợp đồng của khách hàng.
 • Lãi suất áp dụng tính lãi cho Giá trị Tài khoản Hợp đồng được công bố rộng rãi.

Các quyền lợi bảo hiểm

 • Với mức phí tương đương, Khách hàng hoàn toàn chủ động tham gia Lựa chọn A hoặc Lựa chọn B để có được mức bảo vệ mong muốn. Hơn nữa, nhờ thiết kế trọn gói của sản phẩm này, việc chọn lựa những Quyền lợi Bảo hiểm phù hợp nhất với khả năng và nhu cầu của mỗi khách hàng trở nên vô cùng thuận tiện.

Quyền lợi bảo hiểm Cơ Bản (QLBHCB)

 • Chubb Life sẽ chi trả quyền lợi này nếu Người được Bảo hiểm (NĐBH) tử vong trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực.
   Lựa chọn A

   Số tiền Bảo hiểm là giá trị lớn hơn giữa:

   • Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại thời điểm Người Được Bảo Hiểm tử vong; và
   • Mệnh giá Bảo hiểm (MGBH) của Quyền lợi bảo hiểm cơ bản nhân với tỷ lệ % quy định 

   Tuổi bảo hiểm là tuổi theo ngày sinh nhật gần nhất đã qua của Người được Bảo hiểm vào Ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm.

   Lựa chọn B

   Nếu thời điểm tử vong trước khi chuyển đổi Quyền Lợi Bảo Hiểm Cơ Bản sang Lựa chọn A:

   • Số tiền Bảo hiểm bằng Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại thời điểm tử vong của Người Được Bảo hiểm cộng với tích số của Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi bảo hiểm cơ bản và tỷ lệ % quy định trên.

   Nếu thời điểm tử vong vào hoặc sau khi chuyển đổi Quyền lợi bảo hiểm cơ bản sang Lựa chọn A, Số tiền Bảo hiểm là giá trị lớn hơn giữa:

   • Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại thời điểm Người Được Bảo hiểm tử vong; và
   • Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi bảo hiểm cơ bản sau khi chuyển đổi nhân với tỷ lệ % quy định như trên.
   Quyền lợi đầu tư và các quyền lợi khác

   Quyền lợi khi Hợp đồng Bảo hiểm đáo hạn

   • Vào Ngày đáo hạn Hợp đồng Bảo hiểm, nếu Hợp đồng Bảo hiểm còn hiệu lực, Chubb Life sẽ chi trả toàn bộ Giá trị Tài khoản Hợp đồng.
   • Lãi suất bảo đảm tối thiểu 4% một năm cho 5 Năm hợp đồng đầu tiên, 3% một năm cho 5 Năm hợp đồng kế tiếp và 2% một năm cho những Năm hợp đồng tiếp theo.
   • Tạm ứng từ Giá trị Hoàn lại và rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng Tối đa lên tới 80% Giá trị Hoàn lại. 
   • Điều chỉnh Mệnh giá Bảo hiểm, bổ sung Quyền Lợi Bảo Hiểm Gia Tăng.
   • Sau khi hợp đồng có hiệu lực được một năm, và trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm còn hiệu lực, Bên mua Bảo hiểm có thể yêu cầu điều chỉnh tăng hoặc giảm Mệnh giá Bảo hiểm theo quy định trong Bản Quy tắc và Điều khoản và có thể lựa chọn thêm hay ngưng tham gia một hoặc nhiều Quyền Lợi Bảo Hiểm Gia Tăng mà trước đó đã chọn. Nếu đã được Chubb Life chấp thuận miễn khoản khấu trừ, Hợp đồng Bảo hiểm không được điều chỉnh Mệnh giá Bảo hiểm và/hoặc điều chỉnh, bổ sung các Quyền Lợi Bảo Hiểm Gia Tăng.

   Thời hạn Bảo hiểm

   • Thời hạn Bảo hiểm bằng tuổi hết hạn bảo hiểm trừ đi tuổi tham gia bảo hiểm. Đối với các Quyền Lợi Bảo Hiểm Gia Tăng dành cho Người hôn phối, Thời hạn Bảo hiểm bằng 65 tuổi trừ đi giá trị lớn hơn giữa tuổi của Người hôn phối và tuổi của Người Được Bảo hiểm tại thời điểm Quyền Lợi Bảo Hiểm Gia Tăng có hiệu lực.
   • Đối với các Quyền Lợi Bảo Hiểm Gia Tăng dành cho Người giám hộ, Thời hạn Bảo hiểm bằng 22 tuổi trừ đi tuổi của Người Được Bảo hiểm tại thời điểm Quyền Lợi Bảo Hiểm Gia Tăng có hiệu lực.
    Ai có thể tham gia
    Tuổi tham gia 01 tháng tuổi đến 70 tuổi
    Tuổi kết thúc hợp đồng 99 tuổi
    Thời hạn hợp đồng 99 tuổi - tuổi tham gia hợp đồng
    Quyền lợi bảo hiểm bổ trợ gia tăng
    •  Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện mở rộng
    •  Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật do tai nạn mở rộng
    •  Quyền lợi bảo hiểm theo mức độ cho bệnh nan y
    •  Quyền lợi bảo hiểm cao cấp cho bệnh nan y
    •  Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ tài chính toàn diện điều trị ung thư
    •  Quyền lợi bảo hiểm miễn khoản khấu trừ khi Cha Mẹ tử vong 
    •  Quyền lợi bảo hiểm miễn khoản khấu trừ khi Cha Mẹ mắc bệnh nan y
    •  Quyền lợi bảo hiểm tử kỳ dành cho Người hôn phối 
    •  Quyền lợi bảo hiểm miễn khoản khấu trừ hàng tháng khi Người hôn phối tử vong 
    •  Quyền lợi bảo hiểm tử kỳ dành cho Người giám hộ 
    •  Quyền lợi bảo hiểm miễn khoản khấu trừ hàng tháng khi Người giám hộ tử vong
    •  Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật do tai nạn nâng cao 
    •  Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn 
    •  Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện nâng cao 
    •  Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện đặc biệt 
    •  Quyền lợi bảo hiểm miễn khoản khấu trừ hàng tháng 
    •  Quyền lợi bảo hiểm tử kỳ có điều chỉnh lạm phát
    
    popup

    Số lượng:

    Tổng tiền:

    Giỏ hàng( Sản phẩm)

    avatar
    Xin chào
    close nav
    Tất cả danh mục