logo Global Business Card VIP

CARE 100% - CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐẶC BIỆT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG, ĐẠI LÝ VÀ IOIS TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19

Đăng bởi Ngọc Cẩn vào lúc 25/05/2021

CARE 100% - CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐẶC BIỆT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG, ĐẠI LÝ, IOIS, CRA VÀTELECRACRA TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19

Dịch bệnh COVID-19 đã trở thành đại dịch toàn cầu và đang diễn biến phức tạp. Nhằm thực hiện vai trò đồng hành và sự bảo vệ toàn diện cho Quý Khách hàng, các anh/chị Đại lý, các anh/chị Chuyên viên tư vấn tài chính Kênh Hợp tác Kinh doanh (IOIS), các anh/chị Đại lý dịch vụ Khách hàng (CRA và TeleCRA), AIA Việt Nam thông báo tiếp tục gia hạn Chương trình Hỗ trợ tài chính đặc biệt dành cho Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Đại lý, IOIS, CRA và TeleCRA của Công ty từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 31/08/2021 hoặc theo thông báo của AIA Việt Nam. Bao gồm:

 • Mức hỗ trợ tài chính là 20 triệu đồng cho mỗi Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Đại lý, IOIS, CRA và TeleCRA được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2.
 • Khoản hỗ trợ này hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyền lợi phát sinh từ các Hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực của khách hàng tại AIA Việt Nam. 
 • Mỗi Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Đại lý, IOIS, CRA và TeleCRA chỉ được hỗ trợ tài chính duy nhất một lần là 20 triệu đồng, áp dụng cho tất cả các chương trình hỗ trợ tài chính trong đại dịch Covid-19 tại AIA Việt Nam.

AIA Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh COVID-19 để cung cấp thêm các hỗ trợ cần thiết khác cho Khách hàng, Đại lý, IOIS, CRA và TeleCRA.  

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 • Tất cả khách hàng là Bên mua bảo hiểm và/hoặc Người được bảo hiểm (của sản phẩm chính hoặc sản phẩm bổ sung) đang có hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực với AIA Việt Nam tại thời điểm được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2.
 • Tất cả các anh/chị Đại lý, IOIS, CRA và TeleCRA có hợp đồng đại lý, hợp đồng IOIS, hợp đồng đại lý dịch vụ khách hàng đang còn hiệu lực tại thời điểm được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2.
 • Ngày được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 phải nằm trong thời gian áp dụng.

THỦ TỤC NHẬN HỖ TRỢ

Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Đại lý, IOIS, CRA và TeleCRA, thỏa điều kiện của chương trình nếu có kết quả chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ gửi yêu cầu nhận hỗ trợ tài chính tại website của AIA.

Các thông tin đăng ký bao gồm:

 1. Họ và Tên (Bên mua bảo hiểm/ Người được bảo hiểm/ Đại lý/ IOIS)
 2. Ngày tháng năm sinh
 3. Số Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Passport.
 4. Địa chỉ thường trú
 5. Số điện thoại - Địa chỉ email
 6. Số hợp đồng bảo hiểm tham gia với AIA/ Hoặc Mã số đại lý/ Mã số IOIS (nếu là đại lý bảo hiểm hoặc tư vấn tài chính kênh ngân hàng)
 7. Phương thức thanh toán
 8. Nếu chuyển khoản: Số tài khoản ngân hàng - Tên chủ tài khoản - Tên và Chi nhánh ngân hàng.
 9. Nếu Nhận tiền mặt tại Ngân hàng: Tên Ngân hàng, Chi nhánh ngân hàng/ Phòng giao dịch, địa chỉ.

Giấy tờ đính kèm:

 1. Giấy ra viện
 2. Bằng chứng y tế xác nhận nhiễm SARS-CoV-2
 3. Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Passport.

Hồ sơ và chứng từ vui lòng gửi về địa chỉ thư điện tử:  VN.COVID-19Cares@aia.com

HỎI ĐÁP

1. Đối tượng nào có thể tham gia chương trình này?

 • Đối tượng của chương trình này là Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Đại lý, IOIS, CRA và TeleCRA được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2.
 • Ngày được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 phải nằm trong thời gian áp dụng.
 • Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải có Hợp đồng bảo hiểm đang còn hiệu lực tại thời điểm được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2.
 • Đại lý, IOIS, CRA và TeleCRA phải có hợp đồng đại lý, hợp đồng IOIS, hợp đồng đại lý dịch vụ khách hàng đang còn hiệu lực tại thời điểm được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2.

2. Chuyên viên tư vấn phục vụ (SE) có thuộc đối tượng áp dụng của chương trình này không?

 • Chuyên viên tư vấn phục vụ (SE) không thuộc đối tượng áp dụng của chương trình này. .

3. Trong thời gian áp dụng nếu Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Đại lý, IOIS, CRA và TeleCRA, đã được hỗ trợ tài chính 20.00.000 đồng, sau đó lại tiếp tục được chẩn đoán tái dương tính với virus SARS-CoV-2 cũng trong thời gian áp dụng thì có tiếp tục được hỗ trợ 20.000.000 đồng hay không?  

 • Khoản hỗ trợ tài chính này chỉ dành cho Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Đại lý, IOIS, CRA và TeleCRA, được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 và chỉ được hỗ trợ tài chính 1 lần. Vì vậy, trong trường hợp tái dương tính sẽ không được hỗ trợ.

4. Nếu Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Đại lý, IOIS, CRA và TeleCRA, tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm, nhiều sản phẩm chính cũng như nhiều sản phẩm bổ sung với AIA thì có được hỗ trợ nhiều lần khoản tài chính này không?

 • Khoản hỗ trợ tài chính này chỉ trả duy nhất 1 lần vì vậy nếu Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Đại lý, IOIS, CRA và TeleCRA, cho dù có nhiều hợp đồng, nhiều sản phẩm chính cũng như nhiều sản phẩm bổ sung với AIA cũng chỉ được hỗ trợ tài chính 1 lần.

5. Nếu Bên mua bảo hiểm cũng đồng thời là Người được bảo hiểm hoặc Đại lý, IOIS, CRA và TeleCRA của AIA thì có được yêu cầu hỗ trợ tài chính nhiều lần nếu được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 không? 

 • Khoản hỗ trợ tài chính này chỉ được duy nhất 1 lần vì vậy nếu Bên mua bảo hiểm cũng đồng thời là Người được bảo hiểm hoặc Đại lý hoặc IOIS hoặc CRA và TeleCRA của AIA thì cũng chỉ được hỗ trợ tài chính 1 lần.

6. Nếu trước ngày 01/07/2021 Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm hoặc Đại lý, IOIS, CRA và TeleCRA đã được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng chưa từng được hỗ trợ tài chính 20.000.000 đồng thì với chương trình hỗ trợ tài chính lần này nếu tiếp tục được chẩn đoán tái dương tính với virus SARS-CoV-2 có được nhận hỗ trợ tài chính nếu thỏa điều kiện không?

 • Nếu trước ngày 01/07/2021 Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm hoặc Đại lý, IOIS, CRA và TeleCRA đã từng được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng chưa từng được hỗ trợ tài chính 20.000.000 đồng thì với chương trình hỗ trợ tài chính lần này nếu tiếp tục được chẩn đoán tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ được nhận hỗ trợ tài chính nếu thỏa điều kiện.

7. Nếu trước ngày 01/07/2021 Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm hoặc Đại lý hoặc IOIS hoặc CRA và TeleCRA đã được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 và đã được nhận hỗ trợ tài chính 20.000.000 đồng thì với chương trình hỗ trợ tài chính lần này nếu tiếp tục được chẩn đoán tái dương tính với virus SARS-CoV-2 có được nhận hỗ trợ tài chính nếu thỏa điều kiện không?

 • Nếu trước ngày 01/07/2021 Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm hoặc Đại lý hoặc IOIS hoặc CRA và TeleCRA đã từng được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 và đã được nhận hỗ trợ tài chính 20.000.000 đồng thì với chương trình hỗ trợ tài chính lần này nếu tiếp tục được chẩn đoán tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ không được nhận hỗ trợ tài chính.

8.  Vui lòng cho biết thủ tục nhận hỗ trợ tài chính trong trường hợp được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2? 

 • Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Đại lý, IOIS, CRA và TeleCRA, thỏa điều kiện của chương trình nếu có kết quả chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ gửi yêu cầu nhận hỗ trợ tài chính tại website của AIA.

Các thông tin đăng ký bao gồm:

 1. Họ và Tên (Bên mua bảo hiểm/ Người được bảo hiểm/ Đại lý/ IOIS)
 2. Ngày tháng năm sinh
 3. Số Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Passport
 4. Địa chỉ thường trú
 5. Số điện thoại - Địa chỉ email
 6. Số hợp đồng bảo hiểm tham gia với AIA/ Hoặc Mã số đại lý/ Mã số IOIS (nếu là đại lý bảo hiểm hoặc tư vấn tài chính kênh ngân hàng)
 7. Phương thức thanh toán
 8. Nếu chuyển khoản: Số tài khoản ngân hàng - Tên chủ tài khoản - Tên và Chi nhánh ngân hàng
 9. Nếu nhận tiền mặt tại Ngân hàng: Tên Ngân hàng, Chi nhánh ngân hàng/ Phòng giao dịch, địa chỉ

Giấy tờ đính kèm:

 1. Giấy ra viện
 2. Bằng chứng y tế xác nhận nhiễm SARS-CoV-2
 3. Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Passport

Hồ sơ và chứng từ vui lòng gửi về địa chỉ thư điện tử:  VN.COVID-19Cares@aia.com

9. Hiện nay, AIA Việt Nam cũng đang tiếp tục đồng hành cùng đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch Covid-19 trong trường hợp có kết quả chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ được hỗ trợ tài chính 10.000.000 đồng. Như vậy nếu khách hàng cũng đồng thời là Y bác sĩ, nhân viên y tế có kết quả chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 thì có được hỗ trợ tổng cộng 30.000.000 đồng cho cả 2 chương trình hay không?

 • Trong trường hợp nếu khách hàng cũng đồng thời là Y bác sĩ, nhân viên y tế có kết quả chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 thì sẽ chỉ được nhận khoản hỗ trợ tài chính có giá trị cao nhất là 20.000.000 đồng. Như vậy nếu Y bác sĩ, nhân viên y đã được công ty hỗ trợ 10.000.000 đồng thì với lần tái dương tính này sẽ được hỗ trợ thêm 10.000.000 đồng.

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục