logo Global Business Card VIP

Giới thiệu Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Pjico)

Đăng bởi Ngọc Cẩn vào lúc 08/11/2018

CÁC CỔ ĐÔNG CHÍNH

THÔNG ĐIỆP LÃNH ĐẠO

Kính thưa các Quý vị,

Năm 2017 đã khép lại, nhìn lại có thể thấy các Cơ quan quản lý Nhà nước, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các Doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đã cùng nhau nỗ lực thúc đẩy thị trường phát triển và tạo được dấu ấn riêng.

Đối với Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO), năm 2017 là năm thứ 4 liên tiếp PJICO hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao với: Tổng doanh thu bảo hiểm gốc đạt 2.611,6 tỷ đồng, tăng 5,15% so với năm 2016; lợi nhuận trước thuế đạt 156,4 tỷ đồng, hoàn thành 111% kế hoạch lợi nhuận năm 2017 và tăng 24,6% so với năm 2016; mức chi trả cổ tức cho cổ đông 12%. Kết quả này minh chứng cho sự đúng đắn của định hướng kinh doanh bền vững, an toàn và hiệu quả mà PJICO đã kiên định thực hiện trong suốt 5 năm vừa qua.

Kính thưa các Quý vị, trong năm 2017, PJICO đã hoàn tất việc lựa chọn cổ đông chiến lược nước ngoài – Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd (SFMI) với tỷ lệ sở hữu 20% cổ phần của PJICO. Thương vụ hợp tác thành công với nhà đầu tư đứng vị trí số 1 về bảo hiểm này đã giúp PJICO nâng cao năng lực quản trị và khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Năm 2018 được dự báo sẽ có những khó khăn riêng của nền kinh tế, tuy nhiên, với nền tảng được củng cố toàn diện từ năm 2013 và kiên định mục tiêu doanh thu tăng trưởng hợp lý, tốc độ gia tăng lợi nhuận cao hơn tốc độ tăng doanh thu và không ngừng tăng cường năng lực tài chính, PJICO tin rằng sẽ hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 đề ra, cụ thể: Doanh thu bảo hiểm gốc 2.625 tỷ đồng (không bao gồm kinh doanh bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/CP), tăng trưởng 5% so với năm 2017; tổng lợi nhuận trước thuế 171,3 tỷ đồng, đảm bảo chi trả cổ tức tối thiểu 12%.

PJICO có được vị thế như ngày hôm nay, bên cạnh sự quan tâm của các Cơ quan quản lý Nhà nước là sự tin tưởng của các Quý khách hàng, Quý cổ đông. Ban Lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên PJICO luôn ý thức rằng: “Thấu hiểu, lắng nghe và tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng” chính là giá trị cốt lõi của thành công cho hiện tại và tương lai.

Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các Quý vị trong năm 2018 và các năm tiếp theo. Chân thành cảm ơn!

Nguồn https://www.pjico.com.vn/

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục