logo Global Business Card VIP

Hanwha Life Bảo Hiểm Sức Khỏe Tai Nạn Nhóm

Viết đánh giá
Tình trạng: Hết hàng
Sản phẩm uy tín

Bảo hiểm sức khỏe Tai nạn nhóm - Hỗ trợ Người lao động và Người phụ thuộc trước rủi ro Thương tật hay tử vong do mọi nguyên nhân.


Quyền lợi vượt trội
Lợi ích Chương trình bảo hiểm nhóm mang đến cho doanh nghiệp
 • Mang đến phúc lợi toàn diện cho các thành viên trong tổ chức
 • Một giải pháp đảm bảo người lao động luôn được tạo điều kiện tối ưu cả về vật chất lẫn tinh thần.
 • Cung cấp quyền lợi bảo hiểm nhân thọ tối đa với chi phí hợp lý.
 • Thủ tục đơn giản, dễ tham gia và quản lý.
Lợi ích Chương trình bảo hiểm nhóm mang đến cho người lao động
 • Hỗ trợ tài chính chu toàn trước những rủi ro ốm đau, thương tật hay tử vong do mọi nguyên nhân.
 • Mức bảo vệ cao, quyền lợi đảm bảo.
 • Phạm vi lãnh thổ bảo hiểm bao gồm các nước Đông Nam Á và Hàn Quốc.
Quyền lợi bảo hiểm
 • Chi trả 10% Số tiền bảo hiểm nếu Thành viên được bảo hiểm tử vong không phải do Tai nạn hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do mọi nguyên nhân trong Phạm vi lãnh thổ bảo hiểm.
 • Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm nếu Thành viên được bảo hiểm tử vong do Tai nạn trong Phạm vi lãnh thổ bảo hiểm.
 • Chi trả hai trăm phần trăm (200%) Số tiền bảo hiểm nếu Thành viên được bảo hiểm tử vong do Tai nạn đặc biệt trong Phạm vi lãnh thổ bảo hiểm.
Gia Tăng Quyền Lợi Bảo Vệ với các Sản phẩm bổ sung
Bảo hiểm bổ sung Hỗ trợ viện phí nhóm
Trong trường hợp Thành viên được bảo hiểm phải nằm viện do bệnh, tai nạn, trải qua phẩu thuật hoặc điều trị Ung thư, sản phẩm Bảo hiểm bổ sung Hỗ trợ viên phí nhóm chi trả thêm Quyền lợi bảo hiểm nhằm hỗ trợ những chi phí viện phí tối đa lên đến 90 lần Số tiền bảo hiểm của sản phẩm này, để giảm gánh nặng tài chính cho họ và gia đình.
 • Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm/ngày nếu Thành viên được bảo hiểm nằm viện do Tai nạn trên toàn Phạm vi lãnh thổ bảo hiểm (Tối đa 90 ngày cộng dồn).
 • Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm/ngày nếu Thành viên được bảo hiểm nằm viện do bệnh trên toàn Phạm vi lãnh thổ bảo hiểm (Tối đa 90 ngày cộng dồn)..
 • Chi trả 150% Số tiền bảo hiểm/ngày nếu Thành viên được bảo hiểm nằm viện tại Khoa chăm sóc đặc biệt trên toàn Phạm vi lãnh thổ bảo hiểm (Tối đa 15 ngày cộng dồn).
 • Chi trả 300% Số tiền bảo hiểm nếu Thành viên được bảo hiểm trải qua Phẫu thuật trên toàn Phạm vi lãnh thổ bảo hiểm (Tối đa 1 lần/năm Hợp đồng/người).
 • Chi trả 300% Số tiền bảo hiểm/ngày nếu Thành viên được bảo hiểm nằm viện do Ung thư trên toàn Phạm vi lãnh thổ bảo hiểm (Tối đa 30 ngày cộng dồn).
 • Tổng tất cả các Quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm này cho mỗi Thành viên được bảo hiểm lên đến 90 Lần Số tiền bảo hiểm.
Bảo hiểm bổ sung Tai nạn nhóm
Nếu Thành viên được bảo hiểm chẳng may tử vong hoặc thương tật do Tai nạn, sản phẩm Bảo hiểm bổ sung Tai nạn nhóm chi trả thêm Quyền lợi bảo hiểm tối đa lên đến 300% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm này, giúp họ và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn về mặt tài chính.
 • Chi trả tối đa lên đến 300% Số tiền bảo hiểm nếu Thành viên được bảo hiểm bị Tai nạn dẫn đến tử vong trên toàn Phạm vi lãnh thổ bảo hiểm.
 • Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm nếu Thành viên được bảo hiểm bị Tai nạn dẫn đến Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trên toàn Phạm vi lãnh thổ bảo hiểm.
 • Chi trả một khoản tiền dựa trên tỷ lệ thương tật do Tai nạn nếu Thành viên được bảo hiểm bị Thương tật bộ phận vĩnh viễn do Tai nạn trên toàn Phạm vi lãnh thổ bảo hiểm. Tổng số tiền chi trả tối đa 100% Số tiền bảo hiểm.

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục