logo Global Business Card VIP

Hưu Trí Vững Nghiệp

Viết đánh giá
Tình trạng: Hết hàng
Sản phẩm uy tín

Giải pháp bảo hiểm hưu trí nhóm HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP của Bảo Việt Nhân thọ với thiết kế ưu việt cùng nhiều chính sách ưu đãi sẽ là chương trình phúc lợi phù hợp nhất đồng hành cùng các doanh nghiệp trong thế kỷ 21.


Doanh nghiệp của Bạn đang quan tâm những vấn đề gì?
 • Làm sao luôn có đủ nguồn nhân lực để đảm bảo hoạt động ổn định?
 • Làm thế nào để khuyến khích thành viên tăng hiệu quả làm việc?
 • Làm gì để thu hút và giữ chân nhân tài?
Thành viên của Bạn đang lo lắng điều gì?
 • Thu nhập khi nghỉ hưu chưa đủ để chi tiêu và hưởng thụ cuộc sống?
 • Gia đình của thành viên không có nguồn tài chính đảm bảo để tiếp tục cuộc sống nếu họ không may gặp rủi ro?
 • Thu nhập hiện tại không đủ hấp dẫn so với các công ty trên thị trường?

Xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh cùng một chế độ phúc lợi hấp dẫn nhằm gia tăng sự gắn kết của thành viên là chiến lược trọng tâm của nhiều doanh nghiệp hiện nay.

Giải pháp Phúc Lợi hiệu quả giúp Doanh Nghiệp phát triển bền vững

Giải pháp bảo hiểm hưu trí nhóm HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP của Bảo Việt Nhân thọ với thiết kế ưu việt cùng nhiều chính sách ưu đãi sẽ là chương trình phúc lợi phù hợp nhất đồng hành cùng các doanh nghiệp trong thế kỷ 21.

Hưu Trí Vững Nghiệp - Giải pháp phúc lợi hiệu quả dành cho Doanh Nghiệp
Quyền lợi Nổi bật dành cho Doanh Nghiệp

Đầu tư an toàn và hiệu quả

 • Khoản đóng góp của Doanh nghiệp sẽ được đầu tư vào Quỹ Hưu trí Tự nguyện của Bảo Việt Nhân thọ và được hưởng lãi từ kết quả đầu tư của Quỹ.
 • Lãi suất đầu tư thực tế được Bảo Việt Nhân thọ công bố vào mỗi năm Tài chính. Trong mọi trường hợp, Bảo Việt Nhân thọ cam kết lãi suất theo năm trong suốt thời gian tham gia Hợp đồng, sẽ không thấp hơn lãi suất cam kết tối thiểu.
 • Quỹ hưu trí tự nguyện thực hiện chiến lược đầu tư theo định hướng an toàn, theo đó, tài sản của Quỹ được đầu tư vào các công cụ sinh lời ổn định như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng và các công cụ khác theo quy định pháp luật, hạn chế đầu tư vào cổ phiếu
Lãi suất cam kết tối thiểu Quỹ hưu trí tự nguyện
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 - 10 Mỗi năm còn lại
5.5% 5% 4.5% 3% 1.5%

Chế độ tưởng thưởng đặc biệt dành cho các cá nhân xuất sắc, thu hút nhân tài

 • Khi có những khoản thưởng đặc biệt thêm cho các cá nhân xuất sắc, nhân tài cần thu hút tuyển dụng, doanh nghiệp có thể chủ động đóng góp thêm vào Tài khoản bảo hiểm hưu trí để gia tăng quyền lợi hưu trí định kỳ trong tương lai.
Ưu đãi thuế cho Doanh nghiệp

Khoản đóng góp của Doanh nghiệp cho thành viên được tính vào chi phí hợp lý và được khấu trừ khi tính thuế thu nhập Doanh nghiệp với hạn mức tối đa theo quy định của Luật thuế hiện hành.

 • Linh hoạt xây dựng/điều chỉnh kế hoạch hưu trí phù hợp với các thay đổi trong hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp
 • Linh hoạt xây dựng kế hoạch đóng góp cho từng thành viên
 • Doanh nghiệp có thể linh hoạt lập kế hoạch đóng góp cho từng Tài khoản bảo hiểm hưu trí của từng thành viên tuy theo cấp bậc; thâm niên công tác; kết quả đánh giá hiệu quả công việc của thành viên...

Linh hoạt lựa chọn mức đóng góp

 • Mức đóng góp được lựa chọn tuỳ thuộc vào khả năng tài chính của doanh nghiệp và người lao động: có thể dựa trên tỷ lệ mức lương hàng tháng của Thành viên hoặc theo số tiền cụ thể

Linh hoạt lựa chọn phương thức tỷ lệ đóng góp

 • Linh hoạt lựa chọn phương thức đóng góp: Đóng góp 1 lần, đóng góp định kỳ, đóng góp thêm, đóng góp một lần bổ sung.
 • Linh hoạt lựa chọn tỷ lệ đóng góp: Doanh nghiệp có thể đóng góp toàn bộ hoặc doanh nghiệp và thành viên cùng tham gia đóng góp để gia tăng quyền lợi.

Chuyển giao Tài khoản hưu trí

 • Khi người lao động thay đổi công việc, Tài khoản bảo hiểm hưu trí được linh hoạt chuyển sang Hợp đồng Bảo hiểm hưu trí cá nhân hoặc chuyển sang Hợp đồng bảo hiểm hưu trí nhóm khác (tại Bảo Việt Nhân thọ hoặc tại doanh nghiệp bảo hiểm khác)
Hưu Trí Vững Nghiệp - Giải pháp phúc lợi thiết thực dành cho Thành viên
Quyền lợi nổi bật dành cho Thành Viên

Quyền lợi Hưu trí định kỳ - động lực quan trọng để thành viên AN TÂM GẮN BÓ và cống hiến dài lâu

 • Với Quyền lợi hưu trí định kỳ của HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP, thành viên sẽ được nhận những khoản thu nhập đều đặn và ổn định khi nghỉ hưu.

Lựa chọn đặc biệt Đón tuổi hưu

 • Để tránh sụt giảm thu nhập đột ngột khi bắt đầu bước vào tuổi hưu, bên cạnh Quyền lợi Hưu trí định kỳ, Bên mua bảo hiểm có thể linh hoạt chọn thêm Lựa chọn đặc biệt Đón tuổi hưu để nhận ngay một phần Giá trị Tài khoản (25% hoặc 50% Giá trị Tài khoản) tại thời điểm bắt đầu nghỉ hưu nhằm phục vụ cho kế hoạch hưu trí khi bước sang một giai đoạn mới của cuộc sống.

Quyền lợi bảo vệ toàn diện giúp gia đình và thành viên AN TÂM TÀI CHÍNH trước rủi ro trong cuộc sống

 • Quyền lợi Rút tài khoản bảo hiểm hưu trí được chi trả nếu thành viên không may bị suy giảm khả năng lao động 61% trở lên, bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo hoặc nhân viên đi định cư hợp pháp vĩnh viễn ở nước ngoài.
 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong, quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ vĩnh viễn được chi trả khi thành viên không may gặp rủi ro sẽ giúp gia đình của họ giảm bớt gánh nặng tài chính, vượt qua giai đoạn khó khăn.
 • Quyền lợi Trợ cấp mai táng - giảm gánh nặng về chi phí hậu sự
 • Khi thành viên không may tử vong trước tuổi nghỉ hưu vì mọi nguyên nhân, khoản trợ cấp mai táng sẽ được chi trả nhằm hỗ trợ các chi phí hậu sự mà gia đình của thành viên phải lo toan khi người thân không may qua đời. Số tiền của Quyền lợi trợ cấp mai táng do Doanh nghiệp lựa chọn từ 1-30 triệu.

Quyền lợi duy trì Hợp đồng - phần thưởng đặc biệt dành cho Tài khoản hưu trí

Quyền lợi duy trì đóng góp

 • Đây là phần thưởng đặc biệt dành cho các Tài khoản được duy trì và đóng góp định kỳ đều đặn và sẽ được cộng vào Giá trị tài khoản của Thành viên.

Quyền lợi gia tăng Giá trị Tài khoản

 • Đây là khoản chi trả đặc biệt giúp gia tăng quyền lợi cho các Tài khoản có Giá trị thỏa mãn quy định của Bảo Việt Nhân thọ.

Ưu đãi thuế cho thành viên

 • Mức phí mua Hưu Trí Vững Nghiệp được trừ ra khỏi thu nhập khi tính thuế thu nhập cá nhân với mức tối đa lên đến 12 triệu đồng/người/năm, bao gồm cả số tiền do Doanh nghiệp đóng cho thành viên và cả số tiền do thành viên tự đóng (nếu có).
 • Khoản lãi và khoản tiền bồi thường từ Hợp đồng bảo hiểm hưu trí tự nguyện (nếu có) sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Gia tăng quyền lợi hưu trí với các khoản đóng góp bổ sung

 • Trong suốt thời gian tích lũy của Tài khoản hưu trí, khi có những khoản thưởng đặc biệt thêm cho thành viên hoặc thành viên có khoản tiền nhàn rỗi, doanh nghiệp và thành viên có thể chủ động đóng Khoản đóng góp thêm vào Tài khoản bảo hiểm hưu trí để gia tăng quyền lợi hưu trí định kỳ trong tương lai.

Chuyển giao Tài khoản hưu trí

 • Khi thành viên chấm dứt hợp đồng, họ có thể chuyển Tài khoản Bảo hiểm hưu trí của mình thành Hợp đồng hưu trí cá nhân tại Bảo Việt Nhân thọ hoặc chuyển sang Hợp đồng bảo hiểm hưu trí nhóm khác (tại Bảo Việt Nhân thọ hoặc tại doanh nghiệp bảo hiểm khác) để được tiếp tục tích lũy kế hoạch hưu trí cho mình khi nghỉ hưu.
Một số thông tin cần biết thêm về Hưu Trí Vững Nghiệp

Độ tuổi tham gia bảo hiểm

 • Từ 15-65 tuổi tại thời điểm Tài khoản bảo hiểm hưu trí phát sinh hiệu lực.

Độ tuổi nhận Quyền lợi hưu trí

 • Theo sự thỏa thuận thống nhất của Doanh nghiệp với thành viên, được chấp thuận và phù hợp với quy định của pháp luật (sớm nhất 55 tuổi đối với Nữ, 60 tuổi đối với Nam).

Lựa chọn phương thức đóng góp

Có thể đóng góp theo 2 phương thức:

 • Đóng góp dựa trên mức lương hàng tháng của thành viên
 • Đóng góp theo số tiền cụ thể do Doanh nghiệp và thành viên thống nhất

Doanh nghiệp có quyền thay đổi mức tỷ lệ đóng góp cũng như số tiền đóng góp hàng kỳ..

Lựa chọn thời hạn đóng góp

Có thể lựa chọn thời hạn đóng góp như sau:

 • Kể từ khi thành viên bắt đầu tham gia cho đến khi đạt độ tuổi nhận quyền lợi hưu trí
 • Đóng góp một lần

Lựa chọn định kỳ đóng góp, định kỳ nhận Quyền lợi hưu trí

Theo sự lựa chọn của Doanh nghiệp, có thể là: tháng, quý, 6 tháng, năm.

Lựa chọn Quyền lợi hưu trí định kỳ

Có hai quyền lợi hưu trí định kỳ có thể lựa chọn:

 • Quyền lợi Cao niên: nhận Quyền lợi hưu trí định kỳ trong thời hạn xác định (15, 20, 25 năm phụ thuộc lựa chọn của khách hàng).
 • Quyền lợi Bách niên: nhận Quyền lợi hưu trí định kỳ cho đến khi tử vong.

Lựa chọn đặc biệt Đón tuổi hưu

 • Bên mua bảo hiểm có thể linh hoạt chọn thêm Lựa chọn đặc biệt Đón tuổi hưu để nhận ngay một phần Giá trị Tài khoản (25% hoặc 50% Giá trị Tài khoản) tại thời điểm đến hạn nhận Quyền lợi hưu trí định kỳ lần đầu tiên.

Lựa chọn Quyền lợi bảo hiểm tử vong

 • Được chi trả trong trường hợp thành viên tử vong. Có thể lựa chọn Quyền lợi cơ bản hoặc Quyền lợi vượt trội.

MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Sau đây là minh họa quyền lợi bảo hiểm hưu trí cho 3 trường hợp trên:

I. NHÂN VIÊN

 • Mức đóng góp: 6 triệu đồng/năm
 • Nhận quyền lợi Hưu trí định kỳ: trong 25 năm

II. QUẢN LÝ CẤP TRUNG

 • Mức đóng góp: 12 triệu đồng/năm
 • Nhận quyền lợi Hưu trí định kỳ: trong 25 năm

II. QUẢN LÝ CẤP CAO

 • Mức đóng góp: 18 triệu đồng/năm
 • Nhận quyền lợi Hưu trí định kỳ: trong 25 năm

Ghi chú: có 2 phương thức nhận quyền lợi hưu trí khi khách hàng đến tuổi nghỉ hưu:

1. Nhận trong 1 khoảng thời gian nhất định: 15, 20, 25 năm

2. Nhận trọn đời (đến khi tử vong)


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục